NOWE OBOWIĄZKI JPK - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

NOWE OBOWIĄZKI JPK - JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.
Nowy obowiązek dotyczy Twojej firmy, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:  
JPK na żądanie obejmują:

 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • magazyn – JPK_MAG
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.
   
OPODATKOWANIE VAT PRZY SPRZEDAŻY TOREB NA ZAKUPY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

OPODATKOWANIE VAT PRZY SPRZEDAŻY TOREB NA ZAKUPY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

 

Administracyjnej karze pieniężnej będzie podlegała osoba, która nie będzie pobierać opłaty recyklingowej od klienta,nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy , które wprowadziły opłatę recyklingową, pobieraną od toreb, które są oferowane przy zakupach.

Opłata powinna być pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.
Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

WAŻNE: Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy i opodatkowana VAT ze stawką 23%.
 

 

KODEKS PRACY - KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KODEKS PRACY - KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Unormowania w tym zakresie znajdziemy w :

 •  Kodeksie pracy,
 •  Ustawach i aktach wykonawczych,
 •  Układach zbiorowych pracy,
 •  Porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Zasady prawa pracy:

 •  prawo do pracy,
 •  swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,
 •  poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,
 •  równość pracowników,
 •  zakaz dyskryminacji,
 •  odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),
 •  ochrona uprawnień pracowników,
 •  prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,
 •  partycypacja pracownicza.
ZMIANY W OPŁACANIU ZUS JUŻ W STYCZNIU 2018

ZMIANY W OPŁACANIU ZUS JUŻ W STYCZNIU 2018

>>> ZMIANY W OPŁACANIU ZUS JUŻ W STYCZNIU<<<
Składki ZUS od stycznia 2018 roku - możemy obecnie wpłacić wyłącznie na nowe, indywidualne konto, które jest przypisane do każdej firmy.
Zawiadomienia o nowym numerze konta przedsiębiorcy otrzymywali pocztą od kilku miesięcy.
Stare numery rachunków ZUS straciły ważność z końcem roku 2017. Składki za miesiąc grudzień 2017 roku – płacimy już na nowe konto.