Zobowiązania za zaległości podatkowe- sprawdź czy Ciebie to dotyczy?.

Zobowiązania za zaległości podatkowe- sprawdź czy Ciebie to dotyczy?.

Bliska Ci osoba prowadzi działalność gospodarczą ? – sprawdź czy Ty również odpowiadasz za zobowiązania podatkowe.

Za zaległości podatkowe : podatki, odsetki od zaległości podatkowych, koszy postępowania egzekucyjnego, niezwrócone w terminie zaliczki i inne -odpowiada nie tylko sam podatnik, lecz także osoby z nim związane. 

Odpowiednie przepisy w tym zakresie znajdziemy w Ordynacji Podatkowej:

https://www.arslege.pl/ordynacja-podatkowa/k38/

Wspólnie z podatnikiem odpowiadają między innymi

Wynagrodzenie małżonka w kosztach 2019 roku- czy to się opłaca?

Wynagrodzenie małżonka w kosztach 2019 roku- czy to się opłaca?

Wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

Od 1 stycznia kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka podatnika
i małoletnich dzieci podatnika….. pod warunkiem, że zostało wypłacone terminowo - zgodnie z przepisami prawa pracy.

Jak to wygląda w praktyce i czy jest to opłacalne?.

Zapraszamy do lektury.

Ulga na złe długi w 2019 roku - przywilej czy obowiązek?.

Ulga na złe długi w 2019 roku - przywilej czy obowiązek?.

Ulga na złe długi :

- przywilej dla wierzyciela 

- obowiązek dla dłużnika

Przeczytaj !!!

Znowelizowane przepisyart. 89a ust. 1 i art. 89b ust. 1-2 Ustawy o VAT przewidują, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., uległ skróceniu okres, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną. W roku 2018  wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obecnie termin ten wynosi 90 dni.