NIE BÓJ SIĘ MPP - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MOŻE BYĆ KORZYSTNY DLA TWOJEJ FIRMY

NIE BÓJ SIĘ MPP - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MOŻE BYĆ KORZYSTNY DLA TWOJEJ FIRMY

Z dniem 1 listopada 2019 r. zostały wprowadzone przepisy określające obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Klienci nie są do końca przekonani co do korzyści związanych z płatnościami w tej procedurze.

Poniżej "nowości"  w tym zakresie :

  1. Przelewy zaliczkowe w procedurze split -payment 

Z dniem 1 listopada 2019 r. płatności takie mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (obowiązkowego i dobrowolnego) przed wystawieniem faktury zaliczkowej. W takich przypadkach w dedykowanym komunikacie przelewu zamiast informacji o numerze faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, wpisywany będzie wyraz "zaliczka".

 

       2. Przelewy zbiorcze

Z dniem 1 listopada 2019 r. istnieje możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres, za który dokonuje płatności (zob. dodawany art. 108a ust. 3c ustawy o VAT).

Z tej możliwości podatnicy będą mogli korzystać wyłącznie w celu opłacania w ramach mechanizmu podzielonej płatności wszystkich faktur wystawionych przez danego sprzedawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc

Zbiorczym komunikatem przelewu nie będą mogły być opłacane:

1) tylko niektóre faktury wystawione w danym okresie przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika,

2) wszystkie faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie krótszym niż jeden dzień,

3) wszystkie faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie dłuższym niż jeden miesiąc (tj. miesiąc kalendarzowy),

4) faktury wystawiane przez różnych sprzedawców.

 

 

 

ZMIANA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA NA MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ZMIANA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA NA MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Z dniem 1 listopada 2019 r. zostały wprowadzone przepisy określające obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Od tego dnia stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie niekiedy obowiązkiem podatników otrzymujących fakturę z wykazaną kwotą VAT.

Wskazać przy tym należy, że podatnikami VAT są wszystkie podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT):

  • podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni
  • podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni
  • podatnicy niezarejestrowani

Nasi klienci zostali przeszkoleni w tym zakresie, ale i tak pojawia się mnóstwo pytań i niejasności.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, oraz podajemy link do załącznika nr 15 :

https://krdp.pl/files/aktyprawne/1120(4).pdf