Mikrorachunek podatkowy - od 1 stycznia 2020

Mikrorachunek podatkowy - od 1 stycznia 2020

MIKRORACHUNEK PODATKOWY - OD 1 STYCZNIA 2020

Jest to indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) , który od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT – czyli jeśli nie zdążycie Państwo zapłacić podatków do końca roku na dotychczas podawane konta bankowe – to po 1 stycznia należy dokonać wpłaty na : mikrorachunek podatkowy .

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Z dniem 1 stycznia 2020 r. faktura może zostać wystawiona, gdy sprzedaż została wcześniej udokumentowana paragonem.

Jeżeli jednak w momencie dokonywania sprzedaży nabywca nie ujawnił się jako podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika, faktura nie powinna być wystawiana na podatnika, lecz na nabywcę jako osobę prywatną.

Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

1) z numerem VAT nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer VAT został wskazany na paragonie,

2) bez numeru VAT nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer VAT (zwłaszcza NIP) nabywcy; taka faktura nie uprawnia do odliczenia z niej VAT.

KASY ON-LINE - od stycznia 2020 - czy jesteś przygotowany na zmiany?.

KASY ON-LINE - od stycznia 2020 - czy jesteś przygotowany na zmiany?.

W roku 2020 i kolejnych latach, czeka przedsiębiorców obowiązkowa wymiana kas rejestrujących na kasy on-line.

Poniżej podajemy najbliższe terminy:

      1. do dnia 31 grudnia 2019 r. :

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • świadczący usługi naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 • świadczący usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

Od 1 stycznia 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

      2. do dnia 30 czerwca 2020 r. :

 • usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 1 lipca 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online. Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

      3. do dnia 31 grudnia 2020r. , do świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych
 • budowlanych
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawniczych
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

 

Od 1 stycznia 2021 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.

 

Przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z kasami: