NOWE SKŁADKI ZUS W 2020 ROKU

NOWE SKŁADKI ZUS W 2020 ROKU

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2019 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 5368,01 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4026,01 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2020 roku składka zdrowotna wynosić będzie 362,34 zł. W stosunku do roku 2019 oznacza to wzrost składki o 5,8%.

W tabeli poniżej prezentujemy wszystkie składki, które będą musieli zapłacić przedsiębiorcy w roku 2020:

Mikrorachunek podatkowy - od 1 stycznia 2020

Mikrorachunek podatkowy - od 1 stycznia 2020

MIKRORACHUNEK PODATKOWY - OD 1 STYCZNIA 2020

Jest to indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) , który od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT – czyli jeśli nie zdążycie Państwo zapłacić podatków do końca roku na dotychczas podawane konta bankowe – to po 1 stycznia należy dokonać wpłaty na : mikrorachunek podatkowy .

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Z dniem 1 stycznia 2020 r. faktura może zostać wystawiona, gdy sprzedaż została wcześniej udokumentowana paragonem.

Jeżeli jednak w momencie dokonywania sprzedaży nabywca nie ujawnił się jako podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika, faktura nie powinna być wystawiana na podatnika, lecz na nabywcę jako osobę prywatną.

Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

1) z numerem VAT nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer VAT został wskazany na paragonie,

2) bez numeru VAT nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer VAT (zwłaszcza NIP) nabywcy; taka faktura nie uprawnia do odliczenia z niej VAT.

KASY ON-LINE - od stycznia 2020 - czy jesteś przygotowany na zmiany?.

KASY ON-LINE - od stycznia 2020 - czy jesteś przygotowany na zmiany?.

W roku 2020 i kolejnych latach, czeka przedsiębiorców obowiązkowa wymiana kas rejestrujących na kasy on-line.

Poniżej podajemy najbliższe terminy:

      1. do dnia 31 grudnia 2019 r. :

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • świadczący usługi naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 • świadczący usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

Od 1 stycznia 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

      2. do dnia 30 czerwca 2020 r. :

 • usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 1 lipca 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online. Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

      3. do dnia 31 grudnia 2020r. , do świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych
 • budowlanych
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawniczych
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

 

Od 1 stycznia 2021 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.

 

Przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z kasami:

 

NIE BÓJ SIĘ MPP - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MOŻE BYĆ KORZYSTNY DLA TWOJEJ FIRMY

NIE BÓJ SIĘ MPP - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MOŻE BYĆ KORZYSTNY DLA TWOJEJ FIRMY

Z dniem 1 listopada 2019 r. zostały wprowadzone przepisy określające obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Klienci nie są do końca przekonani co do korzyści związanych z płatnościami w tej procedurze.

Poniżej "nowości"  w tym zakresie :

 1. Przelewy zaliczkowe w procedurze split -payment 

Z dniem 1 listopada 2019 r. płatności takie mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (obowiązkowego i dobrowolnego) przed wystawieniem faktury zaliczkowej. W takich przypadkach w dedykowanym komunikacie przelewu zamiast informacji o numerze faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, wpisywany będzie wyraz "zaliczka".

 

       2. Przelewy zbiorcze

Z dniem 1 listopada 2019 r. istnieje możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres, za który dokonuje płatności (zob. dodawany art. 108a ust. 3c ustawy o VAT).

Z tej możliwości podatnicy będą mogli korzystać wyłącznie w celu opłacania w ramach mechanizmu podzielonej płatności wszystkich faktur wystawionych przez danego sprzedawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc

Zbiorczym komunikatem przelewu nie będą mogły być opłacane:

1) tylko niektóre faktury wystawione w danym okresie przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika,

2) wszystkie faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie krótszym niż jeden dzień,

3) wszystkie faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie dłuższym niż jeden miesiąc (tj. miesiąc kalendarzowy),

4) faktury wystawiane przez różnych sprzedawców.