DEKLARACJE VAT OD NOWEGO ROKU TYLKO ELEKTRONICZNIE

DEKLARACJE VAT OD NOWEGO ROKU TYLKO ELEKTRONICZNIE

DEKLARACJE VAT-7 OD NOWEGO ROKU TYLKO ELEKTRONICZNIE

LEASING OPERACYJNY CZY FINANSOWY?

LEASING OPERACYJNY CZY FINANSOWY?

LEASING OPERACYJNY CZY FINANSOWY?


Leasing jako forma finansowania inwestycji, stał się jednym z kluczowych czynników wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Ułatwia dostęp do korzystania
z majątku trwałego tym firmom, które nie posiadają na jego nabycie dostatecznych środków finansowych, bądź mają utrudniony dostęp do kredytów.
Najczęściej stosowanym w prawie gospodarczym  jest podział leasingu na operacyjny i finansowy. Podstawowe cechy rozróżniające te dwa rodzaje leasingu przedstawiono w tabeli.
 

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE

JAK ODLICZYĆ 100 % VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FIRMIE?

KASY FISKALNE 2018/2019

KASY FISKALNE 2018/2019

KASY FISKALNE - ZMIANY 2018/2019

SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT – OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU ?