O firmie Nasza oferta Dlaczego my? Referencje Kontakt Przydatne strony
 

Nasza oferta

Naszymi Klientami są zarówno firmy posiadające osobowość prawną, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jak również osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

Usługi realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia zawarte w umowie podpisanej z Kancelarią . Reprezentowanie klientów w instytucjach i urzędach - sporządzanie i przekazywanie rozliczeń - dokumentów, oparte jest na udzielonym przy zawieraniu umowy pełnomocnictwie.

Terminowość, rzetelność, poufność oraz wszelka pomoc w obszarze naszej działalności jest dla nas priorytetem. Profesjonalizm, a także stabilna i wykwalifikowana kadra w połączeniu z miłą i przyjazną atmosferą sprawiają, że zaufało nam i współpracuje z nami od wielu lat szerokie grono firm.

Kładziemy również nacisk na szczególną dbałość o terminowość w przekazywaniu deklaracji do Urzędów Skarbowych oraz ZUS, a także informowanie naszych klientów o wysokości podatków oraz składek ZUS.

Ewidencja i rozliczenia prowadzone są elektronicznie przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych, ściśle dopasowanych do specyficznych wymagań biur rachunkowych. Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą ich archiwizację.

Usługi z zakresu księgowości:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych
 2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 4. prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 5. rozliczanie w zakresie podatku VAT
 6. wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 7. opracowywanie Zakładowych Planów Kont
 8. rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych
Kadry i płace:
 1. sporządzanie list płac
 2. przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
 3. przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)
 4. przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników