Audyt księgowości

HIT - Audyt księgowości

Obejmuje weryfikację prawidłowości określenia oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych oraz sprawdzenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad rachunkowości. 

Cel audytu:

*         wykrycie nieprawidłowości  , diagnoza  i minimalizacja skutków błędnych działań

Korzyści z przeprowadzonego audytu:

*         rekomendacja  prawidłowych rozwiązań w badanych obszarach , m.in.: wyznaczenie kierunków optymalizacji w przedsiębiorstwie, opracowanie i dostosowanie polityki rachunkowości  , opracowanie planu kont , stworzenie ścieżki obiegu dokumentów , ustalenie zasad kontroli wewnętrznej w badanym podmiocie , sporządzenie analiz finansowych itp. 

Szczegółowy zakres prac ustalany jest podczas tzw.spotkania wstępnego.


Uwaga : Nie przeprowadzamy badań sprawozdań finansowych  w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, którzy wykonują tego rodzaju badanie."