Księga przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa

  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U.z 2017 r.poz.728)
  • Prowadzenie ewidencji podatkowej na podstawie Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( (t.j.Dz.U. 2016 r. poz.2180)
  • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych I prawnych
  • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Sporządzanie plików JPK
  • Sporządzanie deklaracji VAT
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla właścicieli, wspólników , w zależności od wybranej formy opodatkowania
  • Elektroniczna wysyłka deklaracji