Obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS

  • Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników,
  • Prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • Przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS,
  • Przygotowanie informacji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów,
  • Przygotowanie informacji rocznych dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców (RMUA) ,
  • Prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
  • Obsługa kontroli ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy)