Pozostałe usługi

  • Sporządzanie wniosków kredytowych, pozyskiwanie kredytów bankowych,
  • Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
  • Reprezentowanie przed urzędami skarbowymi oraz ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
  • Doradztwo księgowe i prawno- gospodarcze,
  • Doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
  • Sporządzanie analiz finansowych przedsiębiorstwa
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych