Rozliczenia podatkowe osób fizycznych : PIT-28, PIT-36,PIT-37, PIT-38

  • Z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę,
  • Umowy cywilno-prawne
  • Z tytułu renty lub emerytury ,
  • Zasiłku,
  • Najmu,
  • Sprzedaży akcji