header

Fotowoltaika, a rozliczenie roczne za 2020

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość rozliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kosztów poniesionych na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych.

 

Poniesione w danym roku wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mogą zostać odliczone przez podatnika, pod warunkiem zakończenia modernizacji w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Przedsięwzięcia spełniające warunki do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej, to m.in.:

 

 • montaż instalacji fotowoltaicznej,

 

 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

 

 • wymiana stolarki zewnętrznej np. okna, drzwi,

 

 • montaż pompy ciepła,

 

 • koszty materiałów budowlanych poniesionych na docieplenie budynku,

 

 • koszty zakupu kotła gazowego,

 

 • koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,

 

 • wymieniony zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

 

 • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

 

 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,

 

 • koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Szczegółowa listę wydatków znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

Wysokość odliczenia może być różna i ustalana jest na podstawie przedstawionych faktur dokumentujących poniesione koszty w wartości brutto. Należy zaznaczyć, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą służyć ograniczeniu zużycia energii cieplnej i wyeliminowaniu strat z nią związanych.

 

Komu przysługuje ulga?

 

Z ulgi na instalację fotowoltaiczną, skorzystać mogą podatnicy:

 

 • opodatkowani na zasadach ogólnych,

 

 • opodatkowani podatkiem liniowym,

 

 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne winno być wykonane na jednorodzinnym budynku mieszkalnym wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący samodzielną całość. Ulga nie znajdzie zastosowania w przypadku bloków mieszkalnych oraz kamienic.

 

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

 

Maksymalna kwota, którą można odliczyć od dochodu lub przychodu, nie może przekroczyć 53 tys. zł na jednego podatnika. Uwaga, z ulgi nie będzie mógł skorzystać podatnik będący jedynie posiadaczem nieruchomości, nie posiadając do niej tytułu prawnego. Niezależnie od tego, czy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem jednego lub kilku domów – kwota nie zmienia się. Można więc stwierdzić, że kwota jest przypisana do podatnika, a nie do ilości posiadanych przez niego inwestycji. Rozpatrując przypadek małżonków, na każdego z nich przypada po 53 tys. zł – wspólnie przysługuje im kwota maksymalnie 106 tys. zł do odliczenia.

 

Jaki formularz należy wypełnić?

 

Formularzem służącym do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej, a w rezultacie rozliczenia kosztów poniesionych z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych jest PIT/O. Jest to formularz będący załącznikiem dla deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28.

 

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami. Przekonaj się, że księgowość może być kompleksową usługą, która pozwoli Ci na prowadzenie biznesu. Napisz do nas lub umów się na konsultację. Zapraszamy!

 

Źródło:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf   -art.26 h
Poradnik Przedsiębiorcy
https://stiloenergy.pl/ 

 

 

 

 

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.